Cuộn băng dính nilon

  Dùng để dán những chỗ bị thủng, bị rách  

27/10/2018